Lapsevanemad küsivad

 

 • „Millal peaks laps alustama inglise keele õppimist?“

  Mida varem ja mida regulaarsemalt, seda lihtsam on lapsel kohaneda võõrkeelega. Uuringud näitavad, et lapse varajane kokkupuude võõrkeelega aitab omandada parema häälduse ja grammatika oskuse. Helen Doron English huvikoolides alustame Baby´s Best Start kursusega imikutele alates 3. elukuust. Kuigi imikud ei pruugi kohe täielikult mõista, mida räägitakse, talletuvad inglise keele helid ja intonatsioonid neile mällu sarnaselt emakeele omandamise protsessile. Varem oldi arvamusel, et väikelapsed ei ole võimelised omandama enam kui ühte keelt korraga. Kuid nüüd teame, et see on otse vastupidi. Kuni kuuenda eluaastani on lapse aju avatud keeleõppeks. Enam kui ühe keele õppimine varajases eas tõhustab lapse vaimseid võimeid ja seda mitte ainult keele omandamisel, vaid ka üldiselt uute oskuste omandamisel.

 • „Olen kuulnud, et Helen Doroni meetodil lapsed õpivad loomulikult. Mida see tähendab?“
  Alates sünnist õpivad väikelapsed suhtlema ümbritseva maailmaga kuulates ja jäljendades inimesi, kellega nad on kontaktis. Igapäevaselt on neil võimalus areneda korrates pidevalt uusi helisid, silpe, sõnu ja lõpuks lauseid. Lapsevanemate ja teiste pereliikmete toetus ja innustus tugevdab lapse soovi jätkata. 2 – 3 aastased lapsed suhtlevad juba vabalt oma emakeeles, mis on loomulikuks keeleõppeprotsessi tulemuseks. Helen Doroni metoodika jäljendab loomulikku emakeele omandamise protsessi: korduv taustkuulamine ja positiivne tagasiside loob tulemusliku arengukeskkonna.
 • „Millised on Helen Doron English kogemused ja miks peaksin selle oma lapsele valima?“

  Selleks on 6 head põhjust, et otsustada Helen Doron English metoodika kasuks.

  1.Igapäevane inglise keele kuulamine keelekeskkonna loomiseks ja tunnis omandatu tugevdamiseks on eduka ja tulemusliku keeleõppe võtmeks. See motiveerib lapsi ja annab positiivse õppekogemuse.

  2. Helen Doron English meetodika arvestab laste individuaalsusega õppimisel ning tõhustab laste loomulikku õpihimu ja keelte omandamisvõimet läbi mängude, liikumise, muusika ja huumori.

  3. Helen Doron English on oma valdkonnas ülemaailmselt juhtiv metoodika. Erakordselt kõrge kvaliteediga eakohased õppematerjalid kindlustavad parima inglise keele õppekogemuse EFL (inglise keel võõrkeelena) valdkonnas. Ükski teine EFL õppeasutus ei paku nii kõrge kvaliteediga eakohaseid materjale nii laiale vanusegrupile – alates 3. elukuust kuni 19. eluaastani. Soovitame alustada võimalikult noores eas ja teha edusamme läbides järjestikku HDE kursuseid, kuid keelehuvilised võivad liituda HDE kursustega tulemuslikuks keeleõppeks ka igas vanuses.

  4. Helen Doron English rühmades on 4 – 8 last. See on optimaalne rühma suurus, kuna ühelt poolt on töö grupis interaktiivne, teisalt õppimine väikestes gruppides võimaldab individuaalset tähelepanu õpetaja poolt ja annab keele kasutamise võimaluse igale lapsele.

  5. Õpetajad on kahtlemata üks olulisemaid põhjusi, miks otsustada HDE kursuste kasuks. Kõik meie õpetajad on läbinud väga põhjaliku HDE baaskoolituse, kus detailselt omandatakse metoodika põhimõtted ja õpitakse kasutama meie spetsiaalseid ja ainulaadseid õppematerjale. Samuti osalevad õpetajad regulaarselt täiendkoolitustel, et olla pidevalt kursis kõikide HDE metoodiliste uuendustega. HDE õpetajad on tunnistatud parimateks EFL sektoris.

  6. Viimane, kuid mitte mingil juhul vähem tähtis põhjus HDE valikul, on kiire areng, mille lapsed teevad õppides HDE kursustel, samuti suurepärane hääldus inglise keelt kõneledes. See võib olla tingitud kõikide eespool nimetatud põhjuste ja HDE kogemuste ühinemisel.

 • „Mida tähendab taustkuulamine tunniväliselt ja mida tuleb selleks teha?“
  Keskne osa Helen Doron English metoodika puhul on taustkuulamine tunnivälisel ajal, kaks korda päevas umbes 15-25 minutit. See viib lapse inglise keelekeskkonda, mis on keeleõppes väga oluline. Helen Doron English õppematerjalid sisaldavad CD-d, mida tuleb regulaarselt kuulata. Last ei pea selleks sundima, vaid see võib mängida muu tegevuse taustal. Taustkuulamise mõte ongi just helide ja rütmide omandamisel loomulikult ja pingevabalt. Soovitame mängida CD-d igapäevaste tegevuste ajal nagu mängimine, riietumine, olles vannis või autosõidul. CD-d ei tohiks mängida telerit vaadates või söömisel.
 • „Kuidas taustkuulamine töötab?“
  Kordamine edendab lapse arengut. Lastele meeldib kuulata samu lugusid ikka ja jälle. Lapsevanemaid võib see küll väsitada, kuid mitte lapsi! Kõik Helen Doron English kursused näevad ette CD kuulamist kaks korda päevas, mängides, riietudes, enne magama minekut või autosõidul. Korduv taustkuulamine sarnaneb keelekümbluse põhimõttele juhul, kui inglise keel ei ole lapse kodukeeleks.
 • „Kas mu laps õpib inglise keelt isegi kui ta ei oska veel rääkida?“
  Lapsed hakkavad õppima sünnihetkest alates, võimalik, et isegi varem. Enne kui nad on valmis rääkima, teadvustavad ja omandavad nad juba imikueas helisid ja kõneintonatsiooni, mida vajavad hiljem sõnade moodustamiseks.
 • „Kui kiiresti on näha tulemusi?“
  Sageli näevad lapsevanemad koheselt tunnis õpitu ja taustkuulamise mõju lapsele, kuid see on individuaalne. Ilmselgelt on iga laps unikaalne ja omandab keeli omas tempos. Teadusuuringutes märgitakse ära, et kakskeelsed lapsed võivad hakata sõnastama veidi hiljem kui nende eakaaslased. Samuti rõhutatakse, et kakskeelsed lapsed jõuavad sellisel juhul kiiresti oma eakaaslastele järele ja tihti üsna pea ka edestavad neid.
 • „Kas ühest tunnist nädalas piisab?“
  Kodus ilmneb iganädalase õpetaja - lapse - omavanuste koostoime klassis sõnade ja mõistete omandamisel. Taustkuulamine väljaspool kooli ühendatuna tunnis omandatuga moodustabki loomuliku inglise keele õppimise Helen Doron English metoodika alusel.
 • „Kas tunnid on ainult inglise keeles?“
  Jah, tunnitöö toimub ainult inglise keeles. Sellisel viisil keeleõpet nimetatakse keelekümbluseks. Lubatud on ka erandid - näiteks siis, kui tekib kriitiline situatsioon klassiruumis.
 • „Kas ma pean oskama inglise keelt?“

  Ei, selleks, et lapsel oleksid head tulemused inglise keele õppimisel, ei ole lapsevanema inglise keele oskus vajalik. Küll aga on oluline lapsevanema toetus ja reeglipärane CD-de mängima panemine.

 • „Millal peaks laps alustama süstemaatilist inglise keele grammatika óppimist?“

  Mitmed uuringud tõestavad, et lapsed vanuses kuni 7. eluaastani õpivad keeli väga lihtsalt just siis, kui nendega suheldakse nendes keeltes. Nad omandavad grammatika loomulikult, et mõista ja suhelda. HDE algkursustel puuduvad grammatilised harjutused. Grammatika omandatakse korduva kuulamise ja suhtlemisega, sarnaselt emakeele omandamise viisile. Rõhk on asetatud lõbusale ja loomulikule inglise vestluskeele kasutamisele õppeprotsessis.

 • „Millise Helen Doron English kursusega tuleks alustada?“
  Helen Doron English kursuste valik alustamiseks on suhteliselt paindlik. Soovitame arutada seda küsimust HDE huvikooli juhatajaga, et leida sobiv kursus lähtudes lapse vanusest ja eelteadmistest.
  Child starts Helen Doron English at: recommended course
  3-24 months Baby’s Best Start
  15 months-3 years It’s a Baby Dragon
  2 years Fun with Flupe
  3 years Fun with Flupe
  4 years Fun with Flupe
  5 years Fun with Flupe
  6 years Jump with Joey
  7 years or grade 2 Jump with Joey
  8 years or grade 3 Jump with Joey
  9 years or grade 4 Jump with Joey
  10 years or grade 5 Paul Ward’s World
  11 years or grade 6 Paul Ward’s World
  12 years or grade 7 Paul Ward’s World and the Treasure
  13 years or grade 8 Teen English
  14 years or grade 9 Teen English
  15 years or grade 10 Teen English