Inglise keel väikelastele vanuses 3-7 aastat‌‌Küsimused

Lastel on tunnis nii lõbus, et nad isegi ei märka, et tegemist on inglise keele õppimisega!

Helen Doron English tundides väikelastele keskendume laialdaste sensoorsete kogemuste vahendamisele. Siin omandavad nad õige häälduse, harjutavad esimesi sõnu ja koguvad sõnavara laulude, riimide, mängude ja arendavate tegevuste abil. Kõigi kursuste aluseks on spiraalõpe, lapsed kordavad regulaarselt juba õpitut ja see annab neile suure sõnavara ja  enesekindluse rääkimiseks.

Fun with Flupe lastele vanuses 3-5

Fun with Flupe on baaskõnekeele kursus, mis viib lapsed põnevasse Helen Doron English keelemaailma Paul Wardi seiklusi jälgides. Vahvad tegelased, rõõmsameelne Granny Fix ja elav mänguasi Flupe, parandavad luulemaailmas valesti läinud asju, samaaegselt mängude, laulude, riimide ja mäluharjutuste abil vahendades lastele inglise kõnekeelt.

Läbi kaasahaaravate seikluste õpivad väikesed Helen Doron English õpilased 660 põhisõnavara sõna, õiget hääldamist ja lauseehituse põhialuseid. Fun with Flupe on sobiv nii algajatele kui ka jätkukursuseks It´s a Baby Dragon läbinutele.

Kursuse Fun with Flupe käsikiri, kleepsudega töövihikud ja ranits võtmehoidjaga.

Lapsed on meile tähtsaimad

Õppimine läbi mängu

Korduvad riimid kinnistavad sõnavara 

More Fun with Flupe lastele vanuses 4-6

More Fun with Flupe on jätkukursus Fun with Flupe läbinutele, mis sisaldab Paul Wardi, Granny Fixi ja Flupe´i seikluste 12 uut osa. Lapsed on väga põnevil, oodates järgnevaid seiklusi igapäevaseid probleeme lahendavate haldjate, võlurite ja draakonitega, keda neil on vóimalus oma inglise keele tundides kohata.

Kaasahaaravad multifilmid aitavad lastel visuaalselt õpitavat kinnistada. Tekstid on pikemad ja kiiremad võrreldes eelneva kursusega. Lapsed omandavad kursuse jooksul 650 uue sõna tähenduse, 25 laulu ja saavad enesekindluse täislausetega rääkimiseks.

Kursuse More Fun with Flupe käsikiri, kleepsudega töövihikud ja ranits võtmehoidjaga.

Nat and Friends lastele vanuses 5-7

Kursus Nat and Friends on kõnekeele kursus, kus vahvad tegelased Nat the Cat ja Polly the Collie rändavad koos mööda maailma ja kohtuvad tegelastega tuntud muinasjuttudest.

Originaalvideod aitavad lastele luua mängulise ja kaasahaarava maailma, mille abil nad õpivad kiiresti, loomulikult ja suure rõõmuga. Omandatakse umbes 700 sõna. Lugude sisuks on sellised teemad nagu keskkonna hoidmine, sõpruse olulisus, loomadest hoolimine, mis aitavad lastel juba väikesest east alates omandada õigeid väärtuseid kogu eluks.

Kursuse Nat and Friends kleepsudega töövihikud ja ranits võtmehoidjaga.

Alphaboat 1 lastele vanuses 6-8 

Kursusel Alphaboat 1 algab tähtede ja lugemise õppimine. Kursus sobib lastele alates 6. eluaastast, kes oskavad emakeeles kirjutada. 1200 sõna, 8 multifilmide episoodi ja 16 originaallaulu annavad lastele lisaks põnevale sisule seiklushimuliste sõprade seltsis palju teadmisi ja õppimisrõõmu. Kursusel Alphaboat on lugema õppimisel abiks Helen Doron Read äpp, mis sisaldab 32 online raamatut kaheksal erineval raskusastmel.  

                                 

 

Unistused